Nyheter

Nyheter

22.10.2021

Programmet för Helsinki Education Week har publicerats – mer än 100 evenemang fulla av framtida färdigheter och hållbar utveckling!

Programmet för evenemangsveckan Helsinki Education Week har publicerats! I år arrangeras…

14.10.2021

Fullmäktige godkände Helsingfors stadsstrategi 2021–2025

Stadsfullmäktige godkände Helsingfors stadsstrategi för fullmäktigeperioden 2021-2025 vid sitt sammanträde den…

13.10.2021

Företagslotsar främjar dialog mellan företag och staden

Helsingfors stads företagslotsverksamhet fyllde tre år denna höst. Företagslotsarna ökar samarbetet…

11.10.2021

Helsingfors presenterade ansvarsfull och intelligent vardag under Pekings designveckor – mer än 10 000 festivalgäster bekantade sig med det delvis virtuellt genomförda programmet

Helsingfors program på Pekings designveckor i september samlade mer än 10…

08.10.2021

Stadsstyrelsen föreslår två nya naturskyddsområden i Degerö

Stadsstyrelsen föreslår två nya naturskyddsområden i Degerö. Både Kronbergsträskets och Stansviksåsens…

05.10.2021

OmaStadi-omröstning 6–28.10.2021 – rösta på ditt favoritförslag för att utveckla Helsingfors

I OmaStadi-omröstningen 6–28.10.2021 finns det sammanlagt 396 förslag på utveckling av…

05.10.2021

Fullmäktige behandlar Helsingfors nya stadsstrategi under sitt möte

Under sitt möte den 6 oktober kommer stadsfullmäktige att behandla Helsingfors…

04.10.2021

Helsingfors kommunförsök med sysselsättning testar data och artificiell intelligens i skötseln av sysselsättningen

Stadsstyrelsens näringslivssektion behandlade översikten över Helsingfors kommunförsök med sysselsättning som inleddes…

30.09.2021

Ekonomi- och skuldrådgivning för ungdomar

Ekonomi- och skuldrådgivare arbetar med Helsingforsbornas ekonomiska utmaningar.

29.09.2021

Borgmästare Vartiainen publicerade sitt förslag till Helsingfors stadsstrategi för fullmäktigeperioden 2021–2025

Borgmästare Juhana Vartiainen har publicerat sitt förslag till Helsingfors nya stadsstrategi…

28.09.2021

145 000 besökare på Skanslandet under Helsingforsbiennalen

Samtidskonstevenemanget Helsingforsbiennalen hölls för första gången 12.6–26.9.2021. Den drog totalt 145…

24.09.2021

Helsingfors stads flerspråkiga coronakommunikation fortsätter

Staden har inlett nya åtgärder för att på ett effektivt sätt…