Indikatorer för social hållbarhet

På den här sidan kan du följa hur social hållbarhet utvecklas i Helsingfors. Nedan ser du olika indikatorer i grafisk form. Under varje tema hittar du flera indikatorer som du kan bläddra genom knapparna eller pilarna under indikatorer. Indikatorerna uppdateras regelbundet när nya data läggs till. Du kan också filtrera data som presenteras i indikatorerna enligt olika variabler. Du kan till exempel välja data från olika år eller regioner.