Hållbara Helsingfors görs tillsammans

Helsingfors, huvudstaden av det lyckligaste landet i världen, är en föregångare inom den hållbara stadsutvecklingen i Europa. I Helsingfors är de hållbara lösningarna inte enbart miljövänliga och energieffektiva, de bygger även på invånarnas välbefinnande och jämställdhet och en fungerande vardag.

Hållbara Helsingfors görs tillsammans

Helsingfors, huvudstaden av det lyckligaste landet i världen, är en föregångare inom den hållbara stadsutvecklingen i Europa. I Helsingfors är de hållbara lösningarna inte enbart miljövänliga och energieffektiva, de bygger även på invånarnas välbefinnande och jämställdhet och en fungerande vardag.

Framtidens globala problem löses i städerna

Helsingfors är ett utmärkt exempel på städernas förmåga att lösa problem: vi tar modigt itu med utmaningar och prövar på nya slags tillvägagångssätt tillsammans med stadsborna.

Den hållbara stadsutvecklingen i Helsingfors är mer än bara tomma löften. De hållbara lösningarna är inte bara energieffektiva och miljövänliga utan även socialt hållbara. Den hållbara staden stärker invånarnas jämställdhet, välbefinnande och deltagandemöjligheter.

“Det går bra för Helsingfors i många av SDG-målen, och vi har ambitiösa målsättningar. Det finns ändå mycket att göra för att uppnå målen, och i synnerhet den ekologiska hållbarheten är en utmaning – vi måste kunna granska globala effekter och jordens bärkraft.”

Läs mera